post

Księga przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 • prowadzenie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie i prowadzenie rejestrów VAT (w przypadku płatników VAT),
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.
post

Usługi dodatkowe

W ramach usług dodatkowych oferujemy:

 • sporządzanie informacji statystycznych do GUS :
 • sporządzanie deklaracji do PFRON,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • obsługę transakcji wewnątrzunijnych (WNT, WDT),
 • obsługę transakcji eksportowych i importowych,
 • sporządzanie not odsetkowych i korygujących,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • usługi określane na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

Biuro Rachunkowe Olsztyn

Biuro rachunkowe Anwi-tax oferuje pełen zakres usług rachunkowych dla firm różnej wielkości. Bez względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, Twoja Anwi-tax jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązania rachunkowe w minimalnym stopniu angażujące Klienta. Zajmuje się :wszelkimi rodzajami rozliczeń dokonuje dedykowany zespół specjalistów, który nie tylko dba o pełną zgodność dokumentacji księgowej z obowiązującymi przepisami, ale również jest w stanie doradzić Klientowi najbardziej korzystne rozwiązania. Biuro rachunkowe Anwi-tax to profesjonalna obsługa na najwyższym poziomie