post

Koszty – jak podzielić ?

Często problem z jakim się spotykamy na przełomie roku obrorowego jest odpowiednie wpisanie kosztów z przełomu roku. Bardzo duże znaczenie w tym procesie mają podstawowe zasady rachunkowości: zasada współmierności przychodów i koszrów, ostrożności i istotności. Jak mówi 20 artykół ustawy o rachunkowości  "jednostka zobowiązana jest do wprowadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Księgi rachunkowe powinny być kompletne to jest- zawierać wszystkie koszty i przychody które pojawiły się w ciągu okresu rozliczeniowego. Ponadto jednostka przy ujmowania kosztów powinna kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

 

 

 

źródło: gazeta Rzeczpospolita 

Biuro Rachunkowe Olsztyn

Biuro rachunkowe Anwi-tax oferuje pełen zakres usług rachunkowych dla firm różnej wielkości. Bez względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, Twoja Anwi-tax jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązania rachunkowe w minimalnym stopniu angażujące Klienta. Zajmuje się :wszelkimi rodzajami rozliczeń dokonuje dedykowany zespół specjalistów, który nie tylko dba o pełną zgodność dokumentacji księgowej z obowiązującymi przepisami, ale również jest w stanie doradzić Klientowi najbardziej korzystne rozwiązania. Biuro rachunkowe Anwi-tax to profesjonalna obsługa na najwyższym poziomie