W ramach rozliczeń na podstawie ryczałtu i karty podatkowej oferujemy:

  • prowadzenie zapisów w ewidencji sprzedaży,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie rejestrów VAT i tworzenie deklaracji VAT i VAT UE,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • rozliczanie składek ZUS,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.