Biuro rachunkowe – Anwi-Tax niniejszym gwarantuje przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności koniecznych do podjęcia działalności gospodarczej. Działania biura rachunkowego w Olsztynie są rozwiązaniami optymalnymi. W zależności od potrzeb klientów zakładamy i rejestrujemy przedsiębiorstwa na obszarze całego kraju, dopełniając wszelkich koniecznych formalności w imieniu zleceniodawcy, w całym procesie związanym z powyższym przedsięwzięciem. Zapewniamy prawidłowe funkcjonowanie biura firmy poprzez przygotowanie i prowadzenie wszelkiej dokumentacji wewnętrznej, oferując jednocześnie pełną obsługę księgową. Biuro rachunkowe stawia sobie za cel zapewnienie optymalnej w swych osiągach działalności powstałej firmy.

 I tak sporządzamy :

  • dokumentacje dla KRS
  • urzędu skarbowego
  • Urzędu statystycznego
  • Zus

Biuro zajmuje się również przeprowadzaniem wszelkich zmian dotyczących umowy lub statutu spółki włącznie ze zmianami w jej organach, dostosowując stan formalno-prawny firmy do wymogów aktualnych przepisów prawa. Dokonujemy przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego. Likwidacja spółek prawa handlowego z przygotowaniem opinii  prawa handlowego.

Biuro rachunkowe zajmuje się również wnikliwą analizą stanu prawnego. spółek, odpowiednie rejestrowanie w KRS zmian danych dokonywanych w spółkach

              Biuro rachunkowe jest gotowe do pełnienia usług w zakresie przekształcania łączenia i podziału firm, spółek. Biuro rachunkowe Olsztyn jest gotowe do wymiany danych- uzgodnień związanych z obsługą spółki można dokonywać drogą komunikacji elektronicznej lub drogą pocztową