post

Biuro rachunkowe olsztyn – Anwi-Tax w ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferuje:

 • prowadzenie zapisów w księgach handlowych (księga główna, księgi pomocnicze, dziennik, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych),
 • rejestry VAT, deklaracje VAT i VAT UE,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • rozliczenia podatku dochodowego,
 • rozliczenia transakcji wspólnotowych,
 • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • rozliczanie składek ZUS,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.