W ramach usług dodatkowych oferujemy:

  • sporządzanie informacji statystycznych do GUS :
  • sporządzanie deklaracji do PFRON,
  • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
  • obsługę transakcji wewnątrzunijnych (WNT, WDT),
  • obsługę transakcji eksportowych i importowych,
  • sporządzanie not odsetkowych i korygujących,
  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • usługi określane na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.