CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

Podane kwoty sa cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

 1. Ewidencja ryczałtu bez VAT

 • od 1 do 20 szt. dokumentów – 120 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Ewidencja ryczałtu z VAT

 • od 1 do 20 szt. dokumentów – 150 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT

 • od 1 do 20 szt. dokumentów – 150 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT

 • od 1 do 20 szt. dokumentów – 200 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Księgi handlowe*

 • od 1 do 30 szt. dokumentów – 500 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 100 zł

*W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także wyciągi bankowe – operacje zapisane na nich dokumenty dowody KP, KW oraz inne nie tylko faktury VAT

 1. Kadry i płace netto, rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatków

 • jedna osoba – 25 zł

 1. Rozliczanie podatków od umów – zleceń i umów o dzieło bez ZUS

 • jedna osoba – 10 zł

 1. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych – 30 zł za jedną osobę

 2. Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego – 50 zł

 3. Prowadzenie akt osobowych (przygotowywanie umów o pracę, przechowywanie akt, prowadzenie ewidencji pracowników, rejestru badań lekarskich, szkoleń, kart urlopowych, przygotowywanie świadect pracy) – 20 zł za jedną osobę/m-c