CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

 1. Ewidencja ryczałtu bez VAT

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 150 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Ewidencja ryczałtu z VAT

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 200 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 200 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 250 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 50 zł

 1.      Księgi handlowe bez VAT*

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 600 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 100 zł

6.                                                                                                       Księgi handlowe z VAT*

 •                                                                                             od 1 do 10 szt. dokumentów – 700 zł
 •                                                                                    za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 100 zł

*W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także wyciągi bankowe – operacje zapisane na nich dokumenty dowody KP, KW oraz inne nie tylko faktury VAT

 1. Kadry i płace netto, rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatków

 • jedna osoba – 30 zł

 1. Rozliczanie podatków od umów – zleceń i umów o dzieło bez ZUS

 • jedna osoba – 15 zł

 1. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych – 50 zł za jedną osobę

 2. Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego – 100 zł

 3. Prowadzenie akt osobowych (przygotowywanie umów o pracę, przechowywanie akt, prowadzenie ewidencji pracowników, rejestru badań lekarskich, szkoleń, kart urlopowych, przygotowywanie świadectw pracy) – 30 zł za jedną osobę/m-c

 4.                                         Zeznanie roczne PIT – 50 zł                                    
 5. Sprawozdanie finansowe – równowartość miesięcznej kwoty za księgowość, nie mniej niż – 500 zł

 6.                                        Korekta deklaracji z winy klienta – 100 zł
 7.                                        Wniosek o A1 pracownika – 50 zł
 8.                                        Wniosek o A1 pracodawcy – 100 zł
 9.                                        Wniosek o pozwolenie na pracę – 50 zł
 10.                                        Wniosek o kartę pobytu – 100 zł

  Cennik obowiązuje od 01.10.2021