CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

 1. Ewidencja ryczałtu bez VAT

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 200 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Ewidencja ryczałtu z VAT

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 300 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 250 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 50 zł

 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 300 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 50 zł

  5. Księgi handlowe bez VAT*

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 700 zł

  za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 100 z

6. Księgi handlowe z VAT*

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 800 zł

 • za każde kolejne 20 szt. dokumentów – 100 zł

*W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także wyciągi bankowe – operacje zapisane na nich dokumenty dowody KP, KW oraz inne nie tylko faktury VAT

7. Kadry i płace netto, rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatków

 • jedna osoba – 30 zł

8. Rozliczanie podatków od umów – zleceń i umów o dzieło bez ZUS

 • jedna osoba – 20 zł

  9. Prowadzenie akt osobowych (przygotowywanie umów o pracę, przechowywanie akt, prowadzenie ewidencji pracowników, rejestru badań lekarskich, szkoleń, kart urlopowych, przygotowywanie świadectw pracy) – 20 zł za jedną osobę/m-c

10. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych – 50 zł za jedną osobę

11. Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego – od 150 zł

12. Zeznanie roczne PIT – 100 zł

13. Sprawozdanie finansowe – równowartość miesięcznej kwoty za

księgowość, nie mniej niż – 700 zł

14. Korekta deklaracji z winy klienta – 100 zł

15. Wniosek o A1 pracownika – 70 zł

16. Wniosek o A1 pracodawcy – 150 zł

17. Wniosek o pozwolenie na pracę – 100 zł

18. Wniosek o kartę pobytu – 200 zł

Cennik obowiązuje od 01.11.2022