Recent Posts

Najniższa krajowa w 2017

Najniższa krajowa netto w 2017 roku – Ile wyniesie Najmniejsze wynagrodzenie za pracę (na etat) na umowie będzie wynosić w  2017 roku 2000 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 8.1% w stosunku do roku 2016 . (W roku

Kredyty a zobowiązania finansowe

Ja podaje ar. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości dalej: uor. Księgowa biura rachunkowego musi wycenić kwotę procentu zaciągniętych kredytów, nawet jeśli nie są one jeszcze wymagane.  Bowiem zobowiązania finansowe z

Koszty – jak podzielić ?

Często problem z jakim się spotykamy na przełomie roku obrorowego jest odpowiednie wpisanie kosztów z przełomu roku. Bardzo duże znaczenie w tym procesie mają podstawowe zasady rachunkowości: zasada współmierności

Księgi handlowe

Biuro rachunkowe olsztyn - Anwi-Tax w ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferuje: prowadzenie zapisów w księgach handlowych (księga główna, księgi pomocnicze, dziennik, zestawienie obrotów i sald kont