post

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

  • prowadzenie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • obliczanie i prowadzenie rejestrów VAT (w przypadku płatników VAT),
  • obliczanie podatku dochodowego,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.