post

Księgi handlowe

Biuro rachunkowe olsztyn – Anwi-Tax w ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferuje:

 • prowadzenie zapisów w księgach handlowych (księga główna, księgi pomocnicze, dziennik, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych),
 • rejestry VAT, deklaracje VAT i VAT UE,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • rozliczenia podatku dochodowego,
 • rozliczenia transakcji wspólnotowych,
 • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • rozliczanie składek ZUS,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.
post

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie i kontrola teczek pracowniczych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie zestawień rocznych,
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • wyliczanie podatku od wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie rocznych zestawień podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • obsługa w okresie zatrudnień i zwolnień pracowników,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.
post

Księga przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 • prowadzenie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie i prowadzenie rejestrów VAT (w przypadku płatników VAT),
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.
post

Usługi dodatkowe

W ramach usług dodatkowych oferujemy:

 • sporządzanie informacji statystycznych do GUS :
 • sporządzanie deklaracji do PFRON,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • obsługę transakcji wewnątrzunijnych (WNT, WDT),
 • obsługę transakcji eksportowych i importowych,
 • sporządzanie not odsetkowych i korygujących,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • usługi określane na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.