W zależności od indywidualnej sytuacji każdego podatnika biuro rachunkowe Anwi-tax zajmuje się również doradztwem związanym z działalnością  prawną firmy, gdyż każda forma przedsiębiorstwa w Polsce uregulowana jest innym aktem prawnym. Dlatego ogromne znaczenie ma jej wybór.

W związku z działalnością biura oferujemy również opiekę księgową nad innymi formami działalności na terenie Olsztyna i Okolic :

Kodeks cywilny z kolei reguluje działalność następujących form prawnych przedsiębiorstw:

  • – spółki cywilnej
  • – przedsiębiorstwa prywatnego osoby fizycznej

Pozostałe formy prawne uregulowane są w poszczególnych aktach prawnych – ustawach. Inne spotykane podmioty gospodarcze w polskim ustawodawstwie to:

  • – przedsiębiorstwo państwowe
  • – stowarzyszenie
  • – spółdzielnia
  • – fundacja