W ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie i kontrola teczek pracowniczych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie zestawień rocznych,
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • wyliczanie podatku od wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie rocznych zestawień podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • obsługa w okresie zatrudnień i zwolnień pracowników,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.