Biuro rachunkowe w ramach swoich usług oferuje :

 • – prowadzenie zapisów w księgach handlowych (księga główna, księgi pomocnicze, dziennik, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)
 • – rejestry VAT, deklaracje VAT i VAT UE
 • – prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • – prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych
 • – rozliczenia podatku dochodowego
 • – rozliczenia transakcji wspólnotowych
 • – sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • – rozliczanie składek ZUS
 • – kontrola należności i zobowiązań
 • – sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • – kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności

W zależności od indywidualnej sytuacji każdego podatnika warto zastanowić się nad odpowiednią formą prawną firmy, gdyż każda forma przedsiębiorstwa w Polsce uregulowana jest innym aktem prawnym. Dlatego ogromne znaczenie ma jej wybór.

Spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych obejmują:

 • spółki jawne
 • spółki osobowe
 • spółki partnerskie
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki kapitałowe
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne

Wedle kodeksu postępowania Cywilnego :

 • przedsiębiorstwa prywatnego osoby fizycznej.
 • spółki cywilnej

Inne formy prawne to :

 • przedsiębiorstwo państwowe
 • stowarzyszenie
 • spółdzielnia
 • fundacja

Zbiór aktualnych ustaw i aktów prawnych dostępny jest na stronie www.pit.pl

Kolejnym kreokkiem jest wypełnienie dokumentów