post

Najniższa krajowa w 2017

Najniższa krajowa netto w 2017 roku – Ile wyniesie

Najmniejsze wynagrodzenie za pracę (na etat) na umowie będzie wynosić w  2017 roku 2000 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 8.1% w stosunku do roku 2016 . (W roku teraźniejszym kwota ta wynosi 1850 zł brutto). Podwyżka najniższej krajowej sprawi że do ręki pracownika w roku 2017 trafi  1459 złotych. Suma tych pieniędzy wyniesie około  47,04 proc. Prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. .

  • WAŻNE: Płaca minimalna ma zastosowanie tylko dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (na etat)

Obecnie rząd jest na etapie przygotowywania swojej propozycji dla organizacji dialogu społecznego.

Najniższa krajowa dotyczy:

-płacy minimalnej

-wysokości zasiłku chorobowego, macierzyńskiego

-dodatku za pracę w porze nocnej

-wynagrodzenia za czas przestoju

-zwolnień grupowych  15-o krotność płacy minimalnej

Na podwyżce płacy minimalnej skorzysta 1,3 mln Polaków.

 

post

Kredyty a zobowiązania finansowe

Ja podaje ar. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości dalej: uor. Księgowa biura rachunkowego musi wycenić kwotę procentu zaciągniętych kredytów, nawet jeśli nie są one jeszcze wymagane. 
Bowiem zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów itp wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej do zapłaty. W takim razie na dzień bilansowy powstaje nakaz doliczenia do wartości zobowiązania procętów wymaganych przez kredytodawcę jak i tych które wymagane jeszcze niesą, ale występują w tym samym roku obrotowym