Biuro to miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji lub firmy albo administracyjna instytucja, wykonująca właściwe sobie prace urzędnicze.
Biuro posiada swój adres zameldowania na  ulicy Żeromskiego 24c  10-355 Olsztyn w którym wykonywane są czynności służbowe.