Recent Posts

Kredyty a zobowiązania finansowe

Ja podaje ar. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości dalej: uor. Księgowa biura rachunkowego musi wycenić kwotę procentu zaciągniętych kredytów, nawet jeśli nie są one jeszcze wymagane.  Bowiem zobowiązania finansowe z

Koszty – jak podzielić ?

Często problem z jakim się spotykamy na przełomie roku obrorowego jest odpowiednie wpisanie kosztów z przełomu roku. Bardzo duże znaczenie w tym procesie mają podstawowe zasady rachunkowości: zasada współmierności

Księgi handlowe

Biuro rachunkowe olsztyn - Anwi-Tax w ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferuje: prowadzenie zapisów w księgach handlowych (księga główna, księgi pomocnicze, dziennik, zestawienie obrotów i sald kont

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej oferujemy: sporządzanie list płac, prowadzenie i kontrola teczek pracowniczych, rozliczanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zestawień